Belépés
E-mail
Jelszó
   
A hosszú élet titkai, önmegvalósítás és az ember aktív helyzete

Olyan szociális eljárások fő szemléletei kerülnek megvilágításra, amelyek a hosszú élet problémájának megoldására irányulnak.

Az ember szervezetének öregedését a környezethez való alkalmazkodás fokozatos csökkenése idézi elő. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tényeket, amelyek befolyásolják az alkalmazkodási folyamat működésének hatását.

 1. Légzés (helyes légzés, levegő tisztasága)
 2. Étel (az étel minőségének és megfelelő mennyiségének a kiválasztása, diéta)
 3. Fizikai gyakorlatok (fizikai terhelés mértékének szabályozása, egészségügyi torna és bioenergetikai gyakorlatok különféle rendszerei)
 4. Ruházat (fiziológiailag és szociálisan indokolt, ökológiailag tiszta öltözködés)
 5. Lakás (a lakó egyéni igényeinek kielégítésére elegendő feltételek, a lakás ökológiája, feng shui rendszer)
 6. Pihenés (a fizikai és pszichikai fáradtság megszüntetése)
 7. Szexuális igények kielégítése (harmonikus kapcsolat az intim szférában)
 8. Létbiztonság kialakítása (tisztában lenni azzal, hogy sem fizikai, sem pszichikai, sem szociális erőszakot nem lehet elkövetni a személyiség ellen)
 9. Bízni a holnapi napban (bízni abban, hogy a holnapra tervezett személyes ügyek megvalósulnak, véletlen tényezők figyelmen kívül hagyása)
 10. Az életműködés feltételének megszilárdítása (lehetőleg egy kényelmes életritmus betartása)
 11. Lehetőség szerint részt venni környezetünk társadalomtudatának kialakításában.
 12. Garancia a munkára.
 13. Megbízható biztosítás, a balesetek elkerülése
 14. Közösséghez való tartozás
 15. Mások figyelembevétele
 16. Közeliekről való gondoskodás
 17. Közös munkákban való részvétel
 18. Érdemek tiszteletben tartása
 19. Személyiségi külsők értékelése (társadalmi ranglétrán elért sikerek, tekintély, a dicsőség és elismerés jelzői)
 20. Művészeten keresztül önkifejeződés


A felnőtté válás során ezen 20 tényező jelentőssége változik, de a felnőtt mindig érzi ezek fontosságát, bár a társadalomtudatban a sikerek eléréséhez gyakran nem törődnek az első 13 tényezővel, s csak az utolsó hetet helyezik előtérbe. Azokban a tudományos munkákban, amelyet az egészség és a hosszú élet problémáinak szentelnek, az első 7 tényezőre helyezik a fő hangsúlyt. Szerintünk mind a 20 tényező befolyásolja az alkalmazkodási mechanizmus működésének hatékonyságát. Azonban az utolsó 13 tényező jobban függ az egyén társadalomhoz való viszonyától, ami magyarázatot ad arra miért hiányoznak ezek a tényezők más egészségügyi programokból.
Ily módon két irányelvvel rendelkezünk az emberi szervezet önszerveződését illetően, amit az adaptációs mechanizmus működésének ösztönzése hoz létre. Ez a társadalmi és biológiai irányultság.
A biológiai önszerveződés a konkrét egyed genetikai programjához van kötve és automatikusan gondoskodik a testi stabilitásról valamilyen életkorig.
A társadalmi önszerveződés stabil reflektorikus képződményt hoz létre intellektuális, akarati és érzelmi szinten. Ezek a reflektorikus képződmények segítik az adaptációs mechanizmusok fejlődését az öntanítás, az önnevelés és az önkontroll segítségével.
A társadalmi önszerveződés szociális programok feltételeihez van kötve, elsősorban képzettségi programokhoz, amelyek a fiziológia (pl. valeológia), pszichológiai, bioenergetika (pl. Su-jok) alapjaira támaszkodnak.
Egy új szociális kezdeményezést javasolunk, amely társadalmi technológiák kidolgozására irányul „A hosszú életkor elérése önmegvalósítás által” címmel.
Ezen technológiák alapja olyan ismeretek bázisa, amely három irányzatra épül. Bármely irányzat megengedi a kérdezőnek, hogy választ kapjon három kérdéséből egyre:

 • Mit tudok tenni ahhoz, hogy hosszan éljek?
 • Mit kell tennem ahhoz, hogy hosszú életű legyek?
 • Milyen sikereket remélhetek?

Minden kérdezőnek, ahhoz, hogy válaszolni tudjon valamelyik kérdésre, tisztában kell lenni saját életmódja összetevőivel, amelyek leírják munkásságát, jóléte állapotát és életmódját, képzettségét és kulturális szintjét, egészsége megőrzésének eszközeit, társadalmi életben való részvétekét.
Világnézetek ismerete, amelyek a hosszú élet problémáinak megoldására irányulnak, kidolgozott módszerekkel és eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek ösztönzik a személyiség önmegvalósítását, mivel ez engedi meg az egyének az életenergia racionális felhasználását és ésszerű pótlását. Ezek az eszközök kiválóan alkalmazhatóak a szociális közeg ellenállásának csökkentésére.
Azok a tanácsok, amelyek a személyiség önmegvalósításának alapismereteit tartalmazzák, a következő célok elérésére kell, hogy irányuljanak:

 1. Érdeklődéssel fogadni az ismeretlen dolgokat.
 2. A valóság racionális érzékelése.
 3. Önmagunk és mások elfogadása.
 4. Tudatos konformizmus a külső viselkedés szintjén.
 5. Munkánkban és az univerzális értékekben kölcsönös összefüggéseket találni.
 6. Megőrizni a távolságot környezetünkkel szemben (az egyedüllét ésszerű határain belül)
 7. Ismert dolgok új arculatának meglátása (felfedezése).
 8. Olyan határélmények létrehozása, amelyek az „én” eltűnésével vannak kapcsolatban.
 9. Közösségérzet létrehozásának ismerete.
 10. A hasonló gondolkodásúakkal való kapcsolatfenntartás és barátság.
 11. Kifinomult érzékelése a jónak és rossznak.
 12. Kellemetlenségek kivédése humorérzékkel.
 13. A magánélet és a munkásság minden folyamatának értékelése.


Befejezésül néhány eredmény értékelése. Mint ismeretes a társadalom kb. 1%-át önismerettel rendelkező személyek alkotják. Ezek függnek legkevésbé a társadalomtól. Oroszországban jelenleg közel 40 millió nyugdíjas van, következésképpen közülük négyszáz ezerre tehető az önismerettel rendelkezők száma. Ismert tény az is, hogy az idős kort elértek száma Oroszországban kb. 10000 fő, akik közül ha 1% rendelkezik a genetikai és társadalmi feltételekkel a hosszú életet illetően, akkor az idős kort elért emberek száma négy ezerre tehető.
Következésképpen az önmegvalósítás tanácsainak figyelembevétele ugyanúgy a hosszú élet zálogát jelentik, mint más hagyományos tanácsadások.

J. B. Basin
2010.09.07.
vissza