Belépés
E-mail
Jelszó
   
Az egészségkultúra hierarchiájának kérdései

Az emberek egészségkultúrája összefügg olyan veleszületett kritériumokkal, mint a világ kifinomult érzékelése.

Ez a kifinomult érzékelés az értelem függönye mögött található. Az értelem minőségétől függően ez egy lépcsőzetes megközelítés az emberek számára, hogy felismerjék, milyen módszerekkel őrizhetik meg egészségüket.

Első lépcsőfok – az ösztönök követése. Ez azokra jellemző, akik nehéz fizikai munkát végeznek kevés pihenővel. Ezek az emberek azonosulnak fizikai testükkel. Gyengélkedés vagy betegség esetén teljes mértékben rábízzák magukat az orvostudományra. A testi és lelki tisztaság felé törekvés itt nem figyelhető meg.
Ilyen csak az emberek által létrehozott világban lehetséges. Az állatvilágban van annyi bölcsesség, hogy létrehozzon bizonyos életkultúrát: ha nem éhes nem eszik, képes az egyedüllétre. Ezzel belső érzéseket nyilvánít ki.

Második lépcsőfok – az egészségkultúra fiatal kora. Az ember gyermekként viszonyul a betegségek megelőzéséhez. Olyan kérdések és válaszok sokasága jön létre, amelyek kiterjednek a rossz közérzet minden formájára és ezek lehetséges elkerülésére. Az egyén ilyenkor egy „emlék-naplót” hoz létre, ami szerinte képes megoldani az egészségügyi problémákat. Hiányos tudást halmoz fel, innen-onnan halott csatornákból. Ilyen csalhatatlan csatornának tekinti az orvostudományt. Itt már megjelenik a tisztaság felé való törekvés, de előfordulhat túlzott tisztálkodási vágy kialakulása.
Harmadik lépcsőfok – az egészségkultúra serdülő kora. Ilyenkor úgy tűnik az egyénnek, hogy mindent tud és senki „ne parancsolgasson” neki. Ez a szervezet természetes erejében való hit. Bízik magában, orvoshoz nem fordul, mindezek ellenére betegsége megszűni. Néhány példa a beállítottságra: „átfáztam – irány a fürdőszoba”, „az alvás minden betegséget meggyógyít”. Ez az ember nem veszi észre jellemének negatív minőségeit, megtagadja az élet leckéit. Ennek eredménye lehet egy látható ok nélküli betegség.

Negyedik lépcsőfok – az öntudat határa. Különböző gyógymódok elsajátítása, például: légzési módszerek, helyes táplálkozás, hatha jóga. Sarkalatos jelentősége lesz ezeknek a módszereknek a mindennapokban. Több módszer is kipróbálásra kerül. Kidolgozásuk viszont felületes marad. A tudatalattiban állandó félelmek vannak jelen az egészséget illetően. Az élet feladatai itt sem találnak megoldásra. A tudat nem emelkedik olyan szintre, hogy megértse a lélek törekvésének fontosságát. Ennek eredményeként, a betegségek elkerülhetetlenek.

Ötödik lépcsőfok – az öntudat és az akarat egyesítése. Ez az érett ember szintje. Megfelelő tudás és intuíciós képesség mellett sikerül kiválasztani a legjobb módszert a gyógyuláshoz. Ennek segítségével és egy kis akaraterővel elkerülhető bármilyen szélsőséges állapot. Az akarat nem más, mint az energia továbbítása, a „prána” továbbítása. Ez egy erős ingerhatás aminek segítségével az egészség legyőzi a betegséget. Ilyen csaták közismert győztesei közzé tartozik V. Dikul, aki teljes mozgásképtelenségből épült fel. N. Kazins, aki a gyógyíthatatlan Bechterew kórt győzte le.
Ezen a szinten a táplálkozás vegetáriánussá válik.

Hatodik lépcső – a bölcsesség. A tudatállapot megváltozásának eredményeként alapvető törvények – parancsolatok – jönnek létre. Egy gyógymódot elfogad alapként az itt lévő, majd megváltoztatja azt. Egy átmélyültebb módszer születik, ami a szervezet saját igényeihez van igazítva. Néhány példa ilyen speciális módszere: Butejko-féle légzés, Sztrelnyikov féle légzőtorna, Satalov féle táplálkozás, Szitina féle hangulatterápia. Minden egyes ember azzal, hogy „behatol” egy módszerbe „széthúzza” annak határvonalait, s valamit belevisz saját létéből az adott módszerbe.
A negatív jellemvonások ledolgozása történik ezen a szinten. A gondolkodás pozitívvá változik. Ez az egyén „sugárzóvá”, „ragyogóvá” válik.

Hetedik lépcsőfok – a vallásosság. A vallásosság jelen van a mindennapi életben. Ezen a szinten történik minden lépés megértése, minden gondolat megfigyelése a szavak és cselekedetek energetikai küszöbéig, aminek „ne árts” a neve. Az itt lévő eléri a testi és lelki harmóniát. a betegségek megszűnnek.
Ragyogó példái ennek a szintnek Porfiria Ivanova, Mihaela Ajvanhova, Petra Donova, Sri Aurobindo és mások önfeláldozó szolgálatai, akiket az emberiség tanítóinak nevezhetünk. Az ő fizikai testük azért volt más, mert egybeolvadt lelkükkel és kifinomult fennköltségükkel. Ezen a szinten a legfőbb törvény az Isten hite, a lelkiismeretes élet, az igazság és a szeretet hirdetése az emberiségnek.

Összegezzük a leírtakat. Mi mozgatja az emberiséget ezeken a lépcsőfokokon? Ez az önmegvalósítás felé való törekvés, ami nem csak az egészséges életmóddal áll kapcsolatban, hanem az élet minden megnyilvánult szintjével is. Jelenleg a világon egy lendületes növekedés figyelhető meg a magasabb lelki szintek felé. Így elmondhatjuk, hogy az emberiség evolúciós útja, nem csak a termelés fejlesztésével, de a lélekszint emelkedésével is szoros összefüggésben áll.

A. G. Rezsevszkij

2010.09.07.
vissza