Belépés
E-mail
Jelszó
   
A Föld információs mezője - az egregorok

Ez a legújabb filozófiai szemlélet, amelynek megnyilvánulása nélkülözhetetlen és fontos összetevője egy modern filozófikus gondolkodásnak. Az új megközelítés az ókori filozófusok nézetein és a tudományos felfedezések szintézisén alapul.

Napjaink döntő jelentősége abban rejlik, hogy egy sor feladat, ami az emberiség előtt áll, csak akkor oldható meg, ha megérti tulajdon természetének lényegét az egyéni és a társadalom felelősségének szerepét bolygónk élővilágáért.

Ha elismerjük az evolúció szervezett és irányított rendszerének létezését, akkor feltételezhető, hogy létezik egy kiegészítő és egy ellenőrző rendszer. Feltehetőleg ilyen rendszer lehet a Föld információs mezője, melynek meghatározott fizikai jellemzői és tulajdonságai vannak.

Valószínűleg az élő és nem élő rendszerek fejlődési útja különböző, bár a fejlődési elvek mindkét esetben azonosak. Ennek alapján különböző fejlődési programokat kell tartalmazniuk, ami szerintünk, az információs mezőkben van bekódolva.

Az élőlények evolúciója ilyen önszerveződő és önirányító rendszerek hatása alatt jön létre. A rendszerek készlete és együttes működése szervezi minden egyén és társadalom fejlődését.

Az ezoterikus irodalomban minden ilyen rendszert egregornak neveznek, ami az információs mező része és teljes mértékben anyagi természetű.

Az egregoroknak különböző az eredete, különböző feladatokat old meg, de állandóan azonos gondolkodású embercsoport tevékenységének eredményeként jelenik meg. Lényegében ezek az információs rendszerek a fejlődés csoportos programjait tartalmazzák, amelyek valamely ideig hatnak. Információáramlást hoznak létre, ami a csoport minden tagjának tartalmaznak információt. Funkcióját tekintve az információs mező nem csak vevő rendszerként működik, amelyben a földi élet megnyilvánulásai tükröződnek vissza, de bolygónknak információáramlást visszaadó rendszerként is funkciónál. Ilyen az egregor természete.

Ugyanakkor az információs mezőn belüli egregor rendszereknek megvan a maga sajátossága. A viszonylag változatlan információs mezőkhöz képest az egregorok változásoknak vannak kitéve. Megszületnek, éretté válnak, majd végrehajtva rendeltetésüket az információs mezőn belül maradva szétesnek, ezek után struktúrájuk semmiben sem különbözik az információs mező struktúrájától.

Az egregor rendszerek hierarchikusok. Lehetnek szilárdak és hosszú életűek (vallási egregorok), labilisak és rövid életűek (politikai irányzatok vagy családi egregorok). Létezésüket egy sor törvényszerűség jellemzi, melyek ismerete segít sikeresen megoldani akár az egyén, akár az egész társadalom feladatait.

Az egregor rendszerek létezése a fejlődés szempontjából igazolt. A társadalomban történő átalakulásokat lehetetlen megvalósítani ilyen szuper aktív rendszerek működése nélkül.

 
V. G. Fedotova, V. Sz. Zlobin
Fordította: Kun János


2010.09.16.
vissza