Belépés
E-mail
Jelszó
   
A lélek és analízise

Ősi elképzelés, hogy fizikai testünk és örökéletű központunk között van egy átvezető kapocs és ez a lélek. Ennek különböző részeit is már régtől fogva elkülönítették.

Az európai kultúrkörben a görögök az eidolont a finomtest képmást, hasonmást, tükörképet vagy árnyékot különítették el a psychétől az életet jelző és éltető lélegzettől.

Az egyiptomiak igen finom megkülönböztetéseket tettek: Ka volt a zöldesen lumineszkáló képmás, hasonmás, Ba a kedves, emberfejű lélekmadár, szíve IB hordta jó és rossz indulatainkat. De külön elnevezték Khaibit-ot, árnyékos, sötét tulajdonságaink hordozóját és Khu-t magasabb szellemi működésünk képviselőjét. Kedvező megítéltetés esetén a lélek Sahu-vá változott, dicsőséges, feltámadott testet kapott.

Az ősi sámánizmus is megkülönböztetett háromfajta lelket, amelyek – szerintük – egy emberben úgy függtek össze, mint egy ujj körme-húsa-csontja. E három lélek a létfenntartó, a tudatos és a vándorló (reinkarnálódó) funkciót töltötte be. Ha az első elhagyta a testet az okozta a halált, ha a második, az az öntudatlanságot vagy transzállapotot. (Érdekes módon elkülönítették a különböző sámáni élmények szintjeit. Az első két formára ma azt mondanánk: médiumitás. Ekkor a tudatos lélek elhagyja a testet és más lelkekkel, szellemekkel teremt kapcsolatot, vagy pedig testét átadja más szellemnek, léleknek. A harmadik formára ma azt mondanánk: prófétaság. Ekkor a tudatos lélek nem hagyja el a testét és úgy teremt kapcsolatot, vagy fogad be más lelket, szellemet.)

A hinduizmus a durvatest mellett elkülönítette a finomtestet, kauzáltestet, isteni ént. A finomtest a hordozója az élő, érző és értő léleknek (prána, alsó és felső Manas). Kauzális, szellemi minőség az intellektus, a Buddhi. Végül pedig isteni énünk, tudatosságunk forrása az Atman, ami azonos magával a teljes istenséggel Brahmannal.

A keresztény Biblia elkülönítette a testet, lelket, szellemet. (A későbbi dogmák sajnos megtörték a teljes láncot és csak szellemi természetű lelket engedélyeztek az embernek.) Pedig a teljes vonulat így festene:

animus vegetativa: éltető lélek

animus animalis: érző lélek

animus spiritualis: tudatos lélek

spiritus individualis: egyéni szellem

 

Spiritus Sanctus:    Szent Szellem

Filius:                          Fiú                                         Szentháromság
Pater:                         Atya

 

Tehát az egyéni szellem kapcsolja össze a lelket a szentháromságos Egyistennel.

 

Lássuk, hogy a tudományos megfigyelés, az utolsó száz év pszichoanalízise mit tárt fel az emberi lélekről. Az egész irányzat „Freud díványáról” indult ki. Ő csak az ún. ösztöntudattalant tárta fel és az Id-et (ösztönént „ősvalamit”), ego-t (tudatos ént) és szuperego-t (~ lelkiismeretet) különítette el.

De a további analízis mélyebb rétegeket tárt fel. A Jung által elkülönített lelki struktúra a következőképpen fest:

Élő fény árnyéka 156. o. 12 sortól (lábjegyzet nélkül) a 157. o. 3. bekezdéséig

            „ami alapvetően egy és ugyanaz”

            V/2 ábra a 158. oldalról

 

A magyarországi származású Szondi Lipót a személyes és kollektív tudattalan közé odahelyezi a családi tudattalant is (az „ősök várócsarnokát”).

Viktor Frankl pedig kimondja, hogy ösztöntudattalanunk alatt létezik egy szellemi tudattalan is s ebben egy tudattalan vallásosság, a transzcendencia felé hajtó erő.

Perls szerint csak ennek megelevenedése vezet el az igazi létbe, különben egész biológiai társadalmi életünk csak tévedés, ál-egzisztencia.

Máig nagy utat tett meg a lélek gyógyítására törekvő pszichoanalízis.

Élő fény árnyéka 177. o. 2. bekezdés: Freud díványától a 178. o. fejezet végéig.

(E cikkben szerepeltek részletek az Élő Fény Árnyéka c. könyvből.)

Prof. Dr. Szász Ilma

2010.02.01.
vissza