Belépés
E-mail
Jelszó
   
Mi is az a Homeopátia?

Sokan ismerjük a mondást, hogy „Kutyaharapást szőrivel.” Vagy ahogy a régi latin kultúra elterjesztette: „Similis simili gaudet.”, azaz hasonló a hasonlónak örvend. Természetgyógyászati ismereteimet nem tartom teljesen tökéletesnek, de azt mondhatom igen széles körben tanulmányoztam az elhíresült életközpontú gyógymódokat.

Mostanában a Hahnemann által kifejlesztett homeopátiával is foglalkoztam, ezt szeretném most megosztani önökkel, ebben Randolph Fabian Directo 1996-ban megjelent cikke fog segíteni.

A materialista szemléletű emberek méltán érezhették életfelfogásukat fenyegetőnek a homeopátiát, miután Hahnemann megfigyelései alapján egy első látásra teljesen misztikusnak tűnő gyógyítási szemléletet állított fel. Az alapjai ennek a szemléletnek messzire nyúlnak mind időben, mind térben. Ahogy haladunk a XXI. század felé, egyre inkább elterjedt, és egyre kevésbé számított titkosnak.

Sajnálatos, hogy a régi, cikkem elején már leírt mondásban rejlő lehetőségek nem eléggé ismertek a nagyközönség által. Ha esetleg ismert is lenne maga a mondás, nagyon kevesen tudnak a homeopátiás orvoslásról, mint széles körben alkalmazható eljárásról. Csak a biztos érdeklődés az alternatív gyógyítás iránt késztethet arra bárkit, hogy a megfelelő információk után kutasson. Sajnos épp ezért tekintik ezoterikusnak, egész egyszerűen azért, mert a nagy nyilvánosság előtt ismeretlen, mivel nem elterjedtek az ezzel foglalkozó anyagok.

Érdeklődésem jóval Randolph cikke előtt alakult ki. Az általa megírt szövegen keresztül ismerős gondolatok, megfogalmazások és nevek kerültek elő, melyek által a homeopátia „Éltető Ereje” megfeleltethető a Hatha jóga, a Chi Kung, és más tanok élet energiájával.

Hogy ne csak a gyakorlati eredményeit lássuk, hanem az egész folyamatot megérthessük, meg kell ismernünk Samuel Hahnemann elméletének működési elvét, és azokat az alapokat is, amire ezt felépítette. Mostanában kezdi a hagyományos (illetve a „tudományos”) orvoslás felfedezni a bioenergetikát, mely az ősi gyógymódoknak alapját képezi, habár elődeink ezt műszerekkel és tudományos képletekkel meg se próbálták magyarázni.

Az Ősi Egyensúly intuitív megközelítése.
Avagy: Hogyan jöttek rá?

Egy tudomány a szükségessége és a kutatói útján fejlődik. Bármely orvosi módszer az azt használó orvosokkal, és a betegek szükségleteivel változik. A homeopátia egy általánosan használt drog-terápiai módszerből alakult ki. Hahnemann intuitíven elkezdte használni a már bevált folyamatot más betegségek kezelésére. Dr. Cullen hasonló módon kezelte a maláriát, és az ő eredményei alapján Hahnemann megdöntöttnek látta azt a „régi” elvet, hogy a koncentráltság növeli a hatást. Ugyanis egy bizonyos határon túl bármely szervezetbe juttatott szer nemhogy nem fejti ki erősebben, gyorsabban a hatását, de ráadásul mérgező is. Ellenkező irányban változtatva a töménységét, azt a felfedezést tette, hogy egy minimális adag is kedvező irányba befolyásolja a beteg gyógyulását.

Azt azért hozzá kell tennünk, hogy azóta már a hétköznapi orvosok többsége is elismeri hogy egy személy betegségeinek 80%-a fizikai okokra nem vezethető vissza, és ugyanennyi százalékban gyógyul saját magától a beteg, természetesen megfelelő orvosi ellátás mellett.

Hahnemann a fizikai kutatásai mellett inkább egy anyagtalan erő felkutatásával próbálkozott, amely úgymond az életerő éteri intelligenciája. Felhagyott kísérleteivel és csupán empirikus tudására hagyatkozva azt az elvet gyakorolta, hogy „Ne érdekeljen, hogy működik, ha működik, használd!”.

Barnard és Stephenson a kvantum kémia területén talált egy klónozó folyamatot, de még ez se magyarázza meg azt hogy az egyre jobban hígított szernek miért nő a hatásfoka. Hahnemann, Kent, és Vitoulkas szerint az „Élet Erő” megegyezik a régi orvosok elméleteinek mindent átitató éterével.

Tehát ezek szerint nyugodtan mondhatjuk, hogy a Homeopátia alapelméletét már réges rég ismerte az emberiség, de használata a tudományos és technikai forradalom miatt kiveszett a köztudatból, és csak most, egy új kor hajnalán találunk vissza a régi, jól bevált utakhoz. Immáron a lélektelen gyógyászat hosszú távon való alkalmazása ellen foglalunk állást, felismerve, hogy az élő szervezetek nem csak véletlenszerűen kapcsolódó atomok, melynek gyógyításához elég némi megfelelően kapcsolódó atomszerkezetű vegyszer. Életenergia nélküli szerek csakis kárt okozhatnak, ha túlságosan az alapoktól akarjuk a gyógyszereket felépíteni, azok csakis vegyszerek, melyek károsítják az életet.

A kozmikus egyensúly.
Avagy: Hogyan működik?

Alapjaiban ősi bioenergetikai tudományokra helyezkedik, de leginkább arra a tényre épül a homeopátia, hogy ami az emberi szervezet mikrokozmosza, az a világegyetem makrokozmosza. Ugyanazok az erők működnek bennünk, mint rajtunk kívül. Ami a legfontosabb, minden folyamatnak van ellentéte is, és ezek arra törekszenek, hogy egyensúlyban tartsák egymást.

A tulajdonképpeni homeopátia gyógynövénykivonatok erejével és hatásával dolgozik, ezt harminc vagy néha tízszeres hígításban tálalja. A tömény szer egy csöppjét teszi kilencvenkilenc csepp vízbe, és ezt a folyamatot ismétli. Arra alapozott Hahnemann, hogy ami kiváltja a nem kívánt folyamatot egészséges szervezetben, az gyógyítja a beteg ugyanezen baját.

Amikor egy bizonyos dologgal foglalkozunk, - például egy fertőzés esetében -, és egy megváltoztatandó folyamatot pusztán csak egyensúlyi helyzetben lévő közegbe helyezünk, annak a közegnek az élet-energiája megpróbálja ezt a folyamatot kiegyensúlyozni. Minél inkább hígítjuk, annál kevesebb a káros információ, és annál több az ellentétes folyamatot kiváltó adat. Csakhogy ha – mint legtöbbször – ez a közeg tiszta víz, nem alakulhat benne ki a konkrét ellenfolyamat, csak az azt előidéző késztetés. Egyre jobban akarja az ellentétes folyamatot, egyre több a tiszta információ, míg a káros rész el nem tűnik belőle, és gyakorlatilag csak vizünk lesz, tele a folyamat ellentétének létrehozásához szükséges energiával. Ezt az információs-energetikai „bombát” az eredeti folyamatot tartalmazó – fertőzött – közegbe helyezve az képes lehet a nem kívánt folyamatot megfordítani, és az egyensúlyi állapotot létrehozni.

- Mi van akkor, ha esetleg más dologra előkészített kúrát alkalmazunk véletlenül?

- És mi van akkor, ha úgymond túllövünk a célon az információs bombával?

- Káros lesz a folyamat?

Merült fel a kérdés bennem, de feltehetően még sokakban. (Ez egyébként az intuíció működési elve is, mert ha egy kérdés felmerül, az egyensúly megbomlik, és akkor csak úgy lehet az egyensúlyt helyreállítani, ha a válasz kialakul, vagy a legvégső esetben úgymond megérkezik a közös tudatból.)

Szerencsére ezzel Hahnemannék nem foglalkoznak, mivel „Ne érdekeljen, hogy működik, ha működik, használd!”. Így nemigen merült fel ez a lehetőség se az alkalmazókban, se a használókban.

Az univerzum egyensúlya nem az ő kezükben van, így a folyamat nem bomolhat meg végérvényesen. Ha egy folyamat tisztán csak információs szinten létezik bármely semleges közegben, akkor az majdnem semleges. Akár a legkisebb információ is változtathatja mind pozitív, mind negatív irányban. Ez az információ az emberi akarat energiájának mindent behálózó erőterében képződik, ezért nem mindegy hogyan áll hozzá a kezelő és a kezelt a homeopátiás kúrához. Amennyiben legalább az egyikük hisz benne hogy a készítmény használni fog, akkor a káros folyamat negatív irányba változik, tehát egyensúlyba kerül, és nem betegít meg. Lehetséges hogy minél inkább hiszik – tudják – a kezelés előnyeit, annál inkább ezen gondolatok befolyásolják a kellően csak információt és energiát tartalmazó közeg hatását. Ezért lényeges a „sokadik hígítás”, mert addigra bármi is volt a kiindulási folyamat, a betegnek megfelelőbbet fogja tartalmazni.

Hogy hogyan állíthatunk elő tiszta vizet? Ugyanúgy ahogy a természet. Először elpárologtatjuk, hogy a különböző szennyezésektől megszabaduljunk. A párát ionizáljuk (napsütés teljesen alkalmas mindkettőre), majd lecsapatjuk. Akár meg is fagyaszthatjuk hogy a vízpáránál könnyebb idegen anyagoktól, gázoktól megszabaduljunk. Ezek után elölről kell kezdenünk, hiszen szilárd vízzel nehéz dolgozni. A csapadék a talajban sokféle szűrőn átmegy, mire a tiszta, de különböző ásványokkal vagy értékes anyagokkal teli forrás a felszínre tör. Ez már bizonyos fokig „programozott”, tehát nem tiszta víz, mégis használható. Mindezen folyamatok közben hat rá egy olyan erő, mely egyformán hat az egész földre, tehát alapállapotot hozhat létre. Ez pedig a mágneses és centrifugális erők eredője. Amikor a víz tölcsér alakban a centrifugális erő hatására mozog, különböző hatásokat észlelhetünk. Megszűnik a felületi feszültsége, szinte lebeg, lehűl a víz, majdnem négy fokig hűlhet, ami a víz folyékony állapotának legnagyobb kiterjedéséhez vezet. A mágneses mező csak abban segíti, hogy molekulái, atomjai egyforma irányba rendeződhessenek, a későbbi információ befogadását segítve.

Akik nem hisznek benne, legyen ez akár tudományos, akár vallásos hit, azoknak nem működik olyan jó hatásfokkal, sőt van akiknél épp ezért nem is működhet egyáltalán.

Ezt a gondolatmenetet követve eljuthatunk a víz-programozásához, a különböző egyéb esszenciák gyógyító hatásaihoz (A természet a gyógyszerként használt élő szervezetekben már szolgáltatott nekünk néhány „beégetett” folyamatot, ezek különösebb előkészítés nélkül is működnek.), esetleges károsító folyamatokhoz, és végül a „mágiahasználók” fizikai készítményeihez.

 

EGY MÁSIK MAGYARÁZAT SZKEPTIKUSOKNAK, MATERIALISTÁKNAK:


Mindannyian láttunk már hangvillát. Ha valamilyen módon rezgésbe hozzuk, hangot ad ki. Ez a hangként érzékelhető rezgés képes arra hogy egy vezető felületen tovaterjedjen, természetesen erősségét sok minden befolyásolja. Rezgésével ellentétes fázisú, de ugyanolyan rezgésszámú hanggal összeeresztve kioltják egymás hangját, és a tovaterjedés is megszűnik.

Minden mozgó részecske rezgéseket kelt, amikor egy másikkal ütközik. Ezek összeadódnak, és egy új frekvenciát hoznak létre. Nyugodtan elfogadhatjuk, hogy ha egy részecske mozog, az általa keltett rezgések érzékelhetőek. Egy tárgy részecskéi kevéssé mozognak, mivel a szilárd anyagban csak az atommagok körül keringő elektronok helye változik. Folyadékokban ez már érzékelhetőbb, mert az atomok szabadabban mozoghatnak. Gázok esetében ez még érzékelhetőbb lenne, ha nem lennének oly távol egymástól a részecskéi. (Épp ezért ha energiát közlünk velük, az elektronokkal telített gázok érzékelhető rezgéseket produkálnak, világítanak. – Neon fénycsövek.)

Saját rezgései vannak az élő és a holt anyagoknak is. Sőt, megfelelő érzékenységű műszerekkel akár még kisebb részek közti különbségeket is észlelhetünk. Ha képesek vagyunk rezgéseket ellenkező fázisban lévő, ugyanolyan rezgésszámú társaikkal kioltani úgy, hogy ezek más rezgéseket nem oltanak ki, képesek lehetünk ezt egy kicsit erősítve magát a rezgést előidéző dolgot „átprogramozni”. Ez természetesen már formát öltött anyagoknál nem hoz tartós változást, hacsak hatalmas energia-befektetéssel nem magát az atomokat változtatjuk meg. Ez az elve a hatalmas elektron-gyorsítóknak melyekkel atommagokat hasítanak szét, és ez a folyamat megy végbe az atombombában is.

Sokkal könnyebb a változtatás a különböző változó (élő) anyagoknál, szervezeteknél. Egy rezgésben létrejövő, felépülő akármi hozzászokik a jelenlévő rezgésekhez, és ezek a – már az előző fejezetben említett okok miatt – egyensúlyi helyzetéből csak akkor tudják kilökni, ha saját eredeti frekvenciáján szólnak hozzá, amely eredendő, DNS-ben kódolt felépítésében rejlik.

Orvosilag igazolt tény, hogy szervezetünk legkisebb elemei is kicserélődnek 7 év alatt. No nem mindig úgy, hogy teljesen új nő helyettük, hanem az általuk felvett tápanyagok beépülésével a régi, már „kimerült” anyagok elhagyják a szervezetet. Természetesen nem minden folyamat zajlik le pontosan úgy, ahogy annak kéne, ezért öregszünk, de ezért vagyunk képesek sejtjeinket regenerálni, és testünket változtatni. Sajnos hiába a szervezet háromszoros biztosítása a degenerálódás ellen, létrejöhetnek betegségek, deformitások.

Ha ezt a kicserélődési folyamatot képesek lennénk irányítani, gyakorlatilag bármit tehetnénk önmagunk sejtfelépítésével, és sajnos az embereket ismerve néha másokéval is. Tehát sejtméretben, és egészen a XX. század közepéig szervméretben sem voltunk képesek ezt változtatni, csak egészen hatalmas sugárzás és vegyszeradagolással. Manapság viszont elterjedőben van a Radionika, ez a rádiózáshoz hasonló tudomány, ahol a szervezet jeleit hosszas munkával meghatározott rezgésszámaik alapján azonosíthatjuk. Ha tudjuk, mi és hol beteg (eltér a normális értéktől), képesek lehetünk arra, hogy egészséges értékeket felvevő rezgésekkel ezt kijavítsuk. Magyarországon egy ilyen szerkezet van például a MANTRA irodájában.

A kristályok erejének felhasználása egészen Atlantisz legendájáig nyúlik vissza. Mivel a kristályok rácsszerkezete különösen stabil, és képes huzamosabb ideig ugyanolyan minőségű rezgések keltésére (kvarcóra, különböző elektronikus berendezések), a gyógyításban is hasznát vehetjük. Ehhez érdekességképpen hozzávehetjük, hogy a szervezet sejtjeinek sói szintén kristályszerkezetűek. (A mostanáig felfedezett tizenhárom közé tartozik a Q10 CoEnzym, mely Kalcium 44-es izotópot tartalmaz, irányítva a lítium és a kalcium közti átmenet folyamatát.)

A kétfajta magyarázat közötti összefüggés csak akkor érthető igazán, ha elismerjük hogy Einstein relativitás elmélete helyes, és hogy öntudattal rendelkezünk. Tehát az anyag energiából áll, és mint ilyen, lehet tudatos, tartalmazhat információt. (Visszafelé haladva, az anyag energiává alakulása közben megtarthatja információit, habár alakjának szétesése miatt öntudatát nehezebben. De ez már nem ehhez a cikkhez tartozik.)

Láthatjuk, hogy a Homeopátia alapján működik ez is. De míg az előző fejezetben egy nem teljesen fizikai folyamatot követhettünk nyomon, addig most a fizikai közeg hatásait vizsgálhattuk. Ugyanezen elven működik a különböző kézrátételes gyógyítók munkája is. Az emberi (és állati) szervezet érzékelő képessége hatalmas. Nagyon sok, a környezetünkből származó információt tudatalattink kiszűr, de ennek ellenére képesek vagyunk megfelelő válaszreakciókat adni rájuk. Akik ilyen reagáló képességgel rendelkeznek, azok képesek mások bajait kigyógyítani a saját szervezetük által átsugárzott jelekkel. Így tehát akár magának az alapelvnek és a folyamatnak a megismerése nélkül is képesek segíteni.

Akik esetleg ezt olvasván megijednének, kétségbeesnének, hogy a mai világban fellelhető borzasztó mennyiségű rádió vagy egyéb rezgések károsan befolyásolhatják, azoknak megnyugtatásul ajánlom azt a sort, ahol azt írtam, mindezeket megszokhatjuk. Azoknak, akik viszont túlontúl félvállról veszik ezt a fenyegetést, szíves figyelmébe ajánlom a rákos és egyéb, úgynevezett kor vagy népbetegségeket.

 

Az egyensúly jelentősége
Avagy: Hol és hogyan használják?


A válasz lehetne rövid, hogy tudatosan, így és ezért egyenlőre csak a már említett lehetőségeit használják ki; és írhatnék róla könyvsorozatot is, mivel valahol az élet összes területén felbukkan. De mivel se akadémiai székfoglalót nem akarok egy alapvető dologról írni, se nem akarom hogy túl sok üres oldal maradjon ebben a számban hirdetéseknek és a nem létező képeknek, na meg szeretnék egy-két alkalmazási területet megmutatni a kedves olvasóknak, folytatom.


Szórakoztatás: Zene és színharmónia. Mindannyian hallgatunk zenét. Néha másmilyen a kedvünk és aszerint válogatjuk kedvenceinket. A zene nem csak esetleges értelmével, hanem érzelemkeltő hatásával is manipulál. A zene a legegyszerűbb eszköz rezonancia keltésére, amely fülünkön és egész testfelületünkön keresztül befolyásolja hangulatunkat, teljesítményünket. Zenei aláfestés nélkül a tánc művészete szinte elképzelhetetlen. Amely zenét nem tartunk kellemesnek, „zajnak” tekintjük, az legtöbbször akkor is hat ránk ha bedugjuk a fülünket, mert rezgéseivel saját harmóniánkat bomlasztja. A színek leginkább szemünkön keresztül hatnak, de bizonyos színek képesek érzelmeinket, közérzetünket változtatni akkor is, ha csak a színes fény, vagy a színes felületről visszaverődő fény ér el bennünket. Az érzékenyebbek csukott szemmel is képesebbek a hideg kék színt megkülönböztetni a meleg vöröstől. A pszichológia tudományában nem ismeretlen a zene- és szín-terápia sem, ugyanúgy, ahogy kedvelt színeinket rangsorolva, bizonyos hangokat a kellemes vagy kellemetlen csoportjaiba osztva lelki és szellemi betegségeinkről teljes képet kaphatnak az ezzel foglalkozó szakemberek. A manapság még oly ritka extra-pszichológusok még testi bajainkra is képesek ezekből következtetni. (Mivel 80%-a a betegségeknek lelki eredetű.) A színek és hangok közötti összefüggéseket már sokan felfedezték, többek között a Rózsakeresztes Rend szerint az A hang –213Hz- a vörös/narancs szín megfeleltetése.

Otthon: Vízerek és tükrök /falak /átjárók/tárgyak elhelyezkedése. A híres Feng Shui tanácsaira hallgatva még a lakótelepi betontömb is kellemesen lakájos otthonná tehető. A vízerek sajnos állandó folyásuk és alig-behatározhatóságuk miatt igen kellemetlenek lehetnek. Aki az ilyenre érzékeny, azt a víz által keltett energiaáramlás igen zavarja (olyan, mint egy mágnesvas-telér, csak koncentráltabb). Ami a megtalálását illeti, egy ismerősöm vidéki házát hat „vízeres” mérte be – mind különböző helyekre tette. Végül egy „léleklátó asszony” azt mondta neki, szellemek lakják a házát. Szegény tisztára kiakadt.

Munkahely: Elektronika elhelyezése, napi ritmus. Sok embernek a délelőtt jó csak a munkára, mert megszokta és a bioritmusa is úgy van beállítva. Ha máskor próbál dolgozni, iskolába járni, tanulni, csak fáradt és kedvetlen lesz. Érdekes módon ugyanakkor bármilyen már megszokott egyéb tevékenységét minden gond nélkül végzi. Távoli külföldi utakra menve bármely élőlénynek szüksége van arra hogy „átálljon”, megváltoztassa napi ritmusát. Bármilyen furcsa is, a bioritmusnak semmi köze az óránkhoz. Ugyanis a hold és a nap mozgása irányítja, és bárhol is legyünk a földön, mindennapi életvitelünkhöz áll be egy egészséges szervezetben. Akadnak a születéstől számított ritmustáblázatok, melyek nem a bolygónk, hanem naprendszerünk ritmusát követik. Ezt már nehezebb átverni, mert nem életvitelünket, hanem életünket befolyásolja. Ami az egyre inkább terjedő elektronikai szerkezeteket illeti, az úgynevezett „elektromos háttérzaj” kiküszöbölésére találták ki az ISDN rendszert, mely egy kábelen továbbítja a telefon, tévé, számítógép jeleit, így csökkentve a zsinórrengeteget. Csak az elektromos vezetékek maradnak környezetünk szennyezői. Ezeket meg már évtizedek óta igazán megszokhattuk.

Szabadidő: Tai Chi, Hatha jóga, sportok. Ezek a természet harmóniájára épülő gyakorlatok elősegítik az egészség megőrzését és a gyógyulást. Különféle harcművészetek nem csak az egészségre ártalmas támadók megfékezésére, hanem szinte hihetetlen cselekedetekre is képessé tehetik az embert. De ugyanide sorolhatjuk a kertépítést, bonsai-fa ápolást, festészetet, színművészetet, versírást és történetmesélést. Hiszen ezek segítenek saját belső egyensúlyunkat és helyünket a világban megtalálni.

Szerelem: Testiség és Lelki kapcsolat. Majdnem mindenki hallhatott a Káma Szútráról, mint a sokfajta szexuális pozitúrát tartalmazó indiai könyvről. Ugyanezen könyvben szerepel a célja is ezeknek. A társ segítségével elért közös harmónia a lényeg. Sokfelé hallhatunk a „szerelem első látásra” fogalmáról. Előfordul a „lélektárs”, és az „ikerlélek” használata is, és ismerve a harmónia természetét elképzelhető a testi kapcsolat nélküli szerelem, mely szerencsés esetben örökké tart.


Ajánlott olvasmányok a Homeopátiás orvoslás iránt érdeklődőknek:


Szadovszky Márton István: Homeopátia – Az mi?
Peter Chappel: Lelki gyógyítás Homeopátiával.
Cassandra Marks: Homeopátia lépésről lépésre – útmutató (Dióhéjban sorozat)
Alexandra kiadó: Homeopátia
Mindennapi élet Homeopátiája


Mindez természetesen csak eme cikk írójának véleményét tükrözi.

Írta: Tóth Kristóf István

 

2010.03.10.
vissza