Belépés
E-mail
Jelszó
   
A Foton öv története

Vajon a naprendszerünk egy 12 000 éves körforgás részeként éppen belépni készül egy kozmikus „felhőbe” ? Most bemutatjuk ezt a különös, ám népszerű cikket 1981-ből, hogy véleményt alkothassanak erről.

Shirley Kemp - A Holnap sem

 

Az emberek szerte a világon kétségbeesetten küzdenek tudásért, útmutatásért, reményért a gyermekeik jövőjét illetően ebben az egyre inkább lealjasodó, drogokkal, erőszakkal és gyilkosságokkal teli világban. A végítélet prófétái fizikai borzalmakról és megsemmisülésről prédikálnak. Olyan ez, mint egy óriási örvény, egy nagy, szívó spirál, ami mindig csak lefelé sodor, sötétségbe és kétségbeesésbe.

Felnézünk, látjuk a fényt a magasban és minden erőnkkel arrafelé mászunk, kapaszkodunk, hogy kijussunk a kétségbeesésből, ami egyre jobban körülvesz bennünket. Az igazság néha olyan egyszerű, hogy elnézünk mellette, figyelmen kívül hagyjuk és megpróbálunk valami sokkal összetettebb választ találni, holott az igazság, ami az örvényből a jövőbe vezető útlevelünk - mindig ott van az orrunk előtt.

Minden egy kis atommal és egy csoport körülötte keringő elektronnal kezdődik. Paul Adrian Maurice Dirac angol fizikus azt mondta, hogy minden részecskének megvan a maga antirészecskéje. 1932-ben Carl David Anderson fel is fedezte az anti-elektront és elnevezte pozitronnak. 1956-ban felfedezték az anti-protont és az anti-neutront is.

Amikor egy antirészecske kialakul és „életre kel” a közönséges részecskék világában, csak idő kérdése, hogy találkozzon, és a másodperc tört része alatt ütközzön egy elektronnal. Ekkor a töltések kiegyenlítik egymást és a pár teljes tömege FOTON formájában energiává alakul.

Ez a jelenség egy példátlanul hatékony, új energiaforrást kínál. A Fotonok pedig amúgy is nemsokára életünk részeivé válnak.

1961-ben műholdra szerelt eszközökkel felfedeztek a világűrben egy FOTON SÁVOT. Ezért most tegyünk egy kis utazást ennek helyére, a becslések szerint tőlünk 400 fényévnyire található Pleiádok-hoz, Fiastyúkhoz, vagy Hét Nővérhez. Ez a csillagcsoport sok kultúra mitológiájának az alapja: a görög mitológiának, az ausztrál Álomkornak és a kínai mitológiának is.

 

Emlékezzünk csak pár csillagászra:

José Comas Sola egy külön tanulmányt írt a Pleiádokról és úgy találta, hogy egy olyan rendszert alkotnak, amelynek a mi napunk is része néhány más nappal együtt, melyeknek nyilvánvalóan szintén megvan a saját bolygórendszerük.

Friedrich Wilhelm Bessel megmutatta, hogy e csoport tagjai évszázadonként 5,5 ívmásodpercet mozdulnak el ugyanabba az irányba.

Isaac Asimov a következőket mondta: „ Feltételezhetjük, hogy a csillagcsoportosulás tagjai ugyanazon kronológiai korból származnak.”

Edmund Halley miközben a csillagok helyzetét tanulmányozta, észrevette, hogy legalább három közülük nem azon a helyen van, ahol az ókori görögök feljegyezték. A különbség számottevősége kizárta, hogy bármelyikük is tévedett volna. Halley számára világossá vált, hogy ezek a csillagok egy rendszeren belül mozognak.

Paul Otto Hesse szintén készített tanulmányt a rendszerről, amelynek a mi napunk is tagja, és felfedezett a napok pályájára merőlegesen egy FOTON ÖVET, vagy MANASZIKUS GYŰRŰT, egy olyan jelenséget, amit a tudósoknak azóta sem sikerüt laboratóriumi körülmények között előállítani.

 

A mi napunknak 24 000 évbe telik, hogy ebben a rendszerben bejárja a pályáját és - mint az az ábrán látszik - ez több szakaszra tagolódik. 10 000 év sötétségre, amit mi is ismerünk - ez van most: nappalok, éjszakák váltakozása. Utána 2 000 év teljes világosság következik, majd ismét 10 000 év sötétség és újabb 2 000 év világosság.

ÉS MOST MI ÉPPEN E FOTON ÖV FELÉ TARTUNK! A belépés elkerülhetetlen...valamikor az ezredvég és napjaink között. Megtettünk egy teljes kört és most visszaérkeztünk az elejére. Mindez részletesen meg van írva a Bibliában, az összes mitológiai tárgyú könyvben, Nostradamus jóslataiban és a modern tudósok írásaiban egyaránt.

 

Kövessük néhány tudósunk gondolatát:

Ha a Föld lép be elsőnek a FOTON ÖVBE, az ég olyan lesz, mintha égne, ám biztosak lehetünk benne, hogy ez hideg fény lesz, nem jár majd hőleadással. Ha a Nap lép be előbb, azonnal elsötétül minden és - számításba véve az űrbeli keringési sebességünket - ez 110 órán keresztül így is marad. A FOTON ÖV és a napsugárzás kölcsönhatása olyanná teszi majd az eget, mintha hullócsillagok ezrei szelnék át. Ahogy a Föld belép ebbe a sugárzási övbe, minden atom megváltozik, a dolgok ragyogni kezdenek és FOLYAMATOS VILÁGOSSÁG LESZ. Nem lesz sötét sem a legmélyebb barlangban, sem az emberi testben. Nézzünk csak bele gyorsan a Bibliába: „ És az ég csillagai a földre hullának...és az ég eltakarodék.”

Számítani kell rá, hogy a Föld forgási sebessége kissé lecsökken. A kisebb mértékű napsugárzás miatt a hőmérséklet alacsonyabb lesz, aminek következtébben a sarki jégsapkák lassan lehúzódank a 40. szélességi fok környékére mindkét félgömbön. Emlékezzünk csak, hogy a történelemkönyveink legalább öt JÉGKORSZAKOT jegyeznek, melyek mind kb. 2 000 évig tartottak. Meg kell jegyeznem, hogy a világ kommunikációs központjai, a rögzített röppályájú műholdak, az amerikai bázisok és kísérleti telephelyek a „biztonságos zónán” belül találhatók. Vajon szándékosan, vagy véletlenül?

No és mi a helyzet velünk? 3 féle embertípus létezik a kozmoszban: Testi, ( mint mi: szilárd, emberi.) Atmoszférikus, ( Bizonyos szintig ez is szilárd, ám a molekuláris szerkezete különböző.) Éteri. ( Aminek pedig egyáltalán nincs tömege.) Mikor belépünk a Foton Övbe, a normális, egészséges ember egy kis bizsergést fog érezni, olyasmit, mint mikor véletlenül egy villanykörte foglalatába nyúlunk. Ezzel megtörténik az átalakulás: a Testi ember Atmoszférikussá változik. ( „ És halhatatlanná leszel anélkül, hogy a halál egy szempillantásra is megkörnyékezne.” )

A teológusok mélyreszántó elemzéseket írtak a bibliai karakterekről és meggyőződésük, hogy a világosság időszakában éltek. Az ég és a légkör teljesen más volt és sohasem esett az eső. Nostradamus négysorosában így ír a szerinte 1999-ben bekövetkező világvégéről: „ Negyven éven át szivárvány nem látszik...” ( azaz nem esik az eső ). Egy bennszülött mitológia így szól: Az emberek mások voltak, mint most...volt egy hidunk, ami a csillagokba vezetett. Azokban a történeteikben, amelyekben összeszólalkoztak a Törzsfőnökkel, vagy az Öregekkel, mindig az égbe menekültek. Ugyanez történt a görögöknél is. Úgy tűnik tehát, hogy az űrutazás könnyebb a Foton Övön belül.

1962-ben kerültünk először kapcsolatba a Foton Övvel. Ebben az évben nőtt meg az UFO-aktivitás is. Vajon ez azért történt, mert közel kerültünk az űrutazók által használt Foton Övhöz? Ahogy közelebb és közelebb sodródunk, vajon több idegen tartja majd rajtunk a szemét, mielőtt újjászületünk a FÉNYBEN? Valószínű, hogy ez máris elkezdődött.

Erich Von Däniken, mikor Dél-Amerikába látogatott, egy olyan törzset fedezett fel, amelynek a birtokában volt egy tárgy, amit az Égi Emberek adtak nekik ezer évvel ezelőtt. Utasították őket, hogy tartsák azt a dolgot tisztán és „ Mikor zümmögni kezd, mintha egy rajnyi méh volna, visszatérünk.” Az a valami 1978-ban finoman zümmögni kezdett. Lehet, hogy ez egy kozmikus ébresztőóra, ami a világosság eljövetelére figyelmeztet minket?

Valószínű, hogy néhány civilizáció folyamatosan a fényben él. Mikor a bolygónk elhagyja a világosság periódusát és visszatér a 10.000 éves sötétségbe, vajon mindig visszatérnek a FÉNYBE, hogy ott várakozzanak planétánk újra feltűnésére? Lehetséges. A maják is sietve távoztak, szintén visszatérésükről szóló üzenetet hátrahagyva, ami a szakértők szerint már nagyon a küszöbön áll. Érdekes, hogy a világon több helyen is fellelhetők olyan barlangrajzok, amelyek egy, az Alcion-éhoz nagyon hasonló rendszert ábrázolnak.

Gömbvillám...szintén egy olyan jelenség, amiről nagyon keveset tudunk, de talán lehetséges, hogy a Foton Övből kiszakadt kis, energiazsebről van szó. Az UFO kutatók szerint ezek a gömbök mindig nagy érdeklődést tanusítanak a nukleáris létesítmények iránt. Mi történhet egy reaktorral a Foton Övben? Véleményem szerint a tudósok már jóval előbbre járnak. A foton energia kecsegtet a legtöbb reménnyel a jövő energiaforrását illetően. Sok UFO-ról szóló beszámoló ír le kísérleti foton rakétához hasonló dolgokat: „ A fényszórói hátul voltak. „ A leírások lassú, nehézkes mozgásról tanuskodnak, ám a Foton Övben minden bizonnyal azonnali, korlátlan űrutazásra lesznek alkalmasak.

Vajon azért nem szólalnak fel tudósaink a napenergia-hasznosítás fejlesztése mellett, mert a Foton Övben úgyis megváltozik a napsugárzás mértéke?

Most gondoljunk arra, mikor a bolygónk kilép a fényből a sötétségbe. A bennszülöttek mitológiája ezt így írja le: „ Kivetettek minket a sötétségbe és mi annyira féltünk, hogy az Istenek adtak nekünk egy Napot, hogy melegítsen minket nappal, és egy Holdat, amit éjjel is láthatunk.”

A jégsapkák, amelyek fényéveken át lehúzódva keringtek velünk, a megnövekedett napsugárzás hatására minden bizonnyal olvadni kezdenek majd...ami árvizeket jelent. ha a fény időszakában valóban nincs csapadék, akkor nem meglepő, hogy miért kápráztatta el Noét az első szivárvány látványa. A Gilgames eposz is hatalmas árvízről ír, bár ez kétségkívül Noé előtt 10 000 évvel történt.

Már elgondolkodtunk azon, hogy milyen hatással lesz ez a jelenség az emberre, mint elkülönült személyre, de hogy fog ez kihatni az emberiségre, mint egészre? Feltehető, hogy sok ember nem fogja túlélni a hirtelen áramütés-szerű érzést, ha nincs kellően felkészülve rá. Ha a jég lehúzódik a 40. szélességi fokig, ezzel befedi az Egyesült Államok területének felét, Európa és Ázsia nagy részét. Ez rengeteg fedél nélkül maradt embert jelent. Hogyan fogadják majd őket más országokban? A korlátozott mennyiségű termékeny földterület képes lesz kiszolgálni több millió embert?

Szeintem nem.

És a Holnap szerint sem.

 

 

2009.09.18.
vissza